3.B a moderní instalace Viega

Dne 24. dubna 2018 navštívili žáci třídy 3.B seminární centrum firmy Viega v Ostravě. Zúčastnili se školení, které bylo zaměřeno na aktuální trendy a současné technologické postupy v oblasti sanitární a topenářské techniky. Formou přednášky s názornými videoprojekcemi a prohlídkou vystavených exponátů se žáci seznámili se způsoby provádění instalací – především s lisovanými systémy spojování potrubí, s prvky odvodňovací techniky a se způsoby řešení předstěnových instalací.

Poznání těchto špičkových výrobků a systémů bylo pro žáky výborným příspěvkem k aktuálnímu učivu pozemního stavitelství a k jejich dalšímu odbornému růstu.