66. ročník Matematické olympiády

31.1.2017 proběhlo okresní kolo 66. ročníku Matematické olympiády na MGO v Opavě v kategorii B a C. Jako každoročně, tak i letos jsme se zúčastnili této olympiády jako jediná odborná škola mezi gymnázii v našem okrese.

Naši školu reprezentovali v kategorii B a C (1. a 2. ročníky) tito žáci
Adam Apetický (1. B), Nikola Pagáčová (1. B), Iva Štechová (1. G),
Josef Lengsfeld (1. G), Filip Krobot (2. A) a Jan Stuchlík (2. B).

Nejlepšího umístění dosáhl v kategorii C (1. ročníky) Adam Apetický – 7. místo, dále se umístili Iva Štechová na 15. místě, Josef Lengsfeld a Nikola Pagáčová na 19. místě.

V kategorii B (2. ročníky) obsadil Jan Stuchlík 13. místo a Filip Krobot 15. místo.

Do krajského kola postoupilo prvních 9 soutěžících v kategorii B a první 4 soutěžící v kategorii C.

I když naši žáci nepostoupili do krajského kola, tak přesto získali velmi cenné zkušenosti.

Děkuji všem žákům za reprezentaci školy a učitelům matematiky za přípravu.

Ing. Mgr. Ludvík Kartous