67. ročník Matematické olympiády 2017/ 2018

Jako každoročně, tak i letos jsme se zúčastnili matematické olympiády jako jediná odborná škola mezi gymnázii v našem okrese. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích: kategorie A: 3. a  4. ročníky a kategorie B, C: 1. a  2. ročníky.

Okresní kolo v obou kategoriích proběhlo na MGO v Opavě.

Naši školu reprezentovali v kategorii B a C (1. a 2. ročníky) tito žáci
Adam Apetický (2. B), Ondřej Kuba (2. B), Nela Šindlářová (2. B), Simona Víchová (2. B),  Nikola Pagáčová (2.B), Iva  Štechová (2. G), Josef Lengsfeld (2. G), Daniel Schaffartzik (2. G).


Nejlepšího umístění dosáhl  Adam Apetický – 10. místo, dále se umístili: Ondřej Kuba – 11.místo, Josef Lengsfeld – 12. místo, Nikola Pagáčová 13. místo, Daniel Schaffartzik – 14. místo, Nela Šindlářová – 15. místo, Iva Štechová – 16. místo a Simona Víchová – 17. místo.

Do krajského kola postoupili první 4 soutěžící.

Naši školu reprezentovali v kategorii A (3. a 4. ročníky) tito žáci:
Petr Kučera (4. B) – umístil se na 22. místě, Tomáš Heinz (4. B) – 23. místo a Jan Stuchlík (3. B) – 24. místo.

Do krajského kola postoupilo prvních 14 soutěžících.

I když naši žáci nepostoupili do krajského kola, tak přesto získali velmi cenné zkušenosti.

Děkuji všem žákům za reprezentaci školy a učitelům matematiky za jejich průběžnou  přípravu.

 

Ing. Mgr. Ludvík Kartous