Další cenné vítězství v studentské soutěži firmy Velux – už pošesté v řadě!

V úterý 11. června se v Brně konal již 15. ročník architektonické soutěže pro studenty středních škol "King of Daylight", kterou organizuje dodavatel komplexního systému střešního prosvětlení objektů, firma Velux, Také letos se studenti opavské stavebky zúčastnili v hojném počtu – a to s vynikajícími výsledky! Za naši školu bylo do soutěže odevzdáno 35 prací ve dvou soutěžních kategoriích - v 1. kategorii to byl "Rodinný dům“ a ve 2. soutěžní kategorii, nazvané "Freestyle", pak studenti mohli přihlásit jakýkoli projekt, kterým se v rámci školní výuky i ve svém volném čase zabývali. V úterý 14. května 2019 proběhlo školní kolo, v němž porota vybírala postupující do kola celostátního. V každé kategorii postupovaly přímo tři projekty; navíc zde byla možnost udělení tzv. "divoké karty" dalším zajímavým a kvalitním projektům. Porota ocenila kvalitu a vysokou úroveň našich návrhů a krom přímých postupujících udělila dalších 5 divokých karet.

Celostátní kolo soutěže, do něhož bylo vybráno na 70 projektů z celkových více než 250 účastníků ze středních stavebních škol z celé republiky, se konalo 11. června 2019 v Brně, v atriu Domu pánů z Kunštátu. V prestižní a nejvíce obsazené kategorii "Rodinný dům" získal Ondra Bradávka skvělé 1. místo! U jeho návrhu porota nejvíce ocenila atypické a velmi kvalitní architektonické řešení poměrně rozlehlého objektu, výborně zvládnutou dispozici, zajímavou volbu materiálů, dobrou práci s prosvětlením prostoru a v neposlední řadě také grafickou kvalitu zpracování. Ale to není zdaleka všechno! Hned na 2. místě v téže kategorii se umístil  Robin Vitásek a zvláštní odměnu dostal Ondra Kuba, jejichž práce byly díky zajímavým nápadům, jednoduchosti a čistotě hmotového řešení, kvalitním interiérům a funkční dispozici - spolu s celkovou úrovní zpracování - také porotou velmi oceněny.

V kategorii "Freestyle" jsme se na stupních vítězů neumístili, ale Matyáš Černík byl za svůj projekt oceněn zvláštní odměnou za kvalitní konceptuální návrh s konotacemi k historii architektury XX. Století. Tato kategorie a úspěch v ní je pro nás velkou motivací do dalších ročníků soutěže. Projekty našich studentů – dalších účastníků celostátního kola – Hany Vaňkové, Venduly Luksové, Nikol Fabiánové, Nikoly Pagáčové, Veroniky Filipové a Jaroslava Rubáče se v kvalitní konkurenci ostatních škol vůbec neztratily – skončily jen pomyslný krůček od ocenění a jsou výraznou součástí soutěžní publikace – katalogu, který organizátor u příležitosti celostátního kola vždy vydává. V soutěži o největší počet odevzdaných soutěžních návrhů jsme pak letos opět zvítězili a získali pro školu finanční sponzorský dar.

Velké díky patří i letos organizátorům soutěže, která je velmi pečlivě připravena a která dává studentům možnost porovnat své schopnosti a vědomosti s ostatními studenty z celé České republiky. Soutěže se každý rok účastní více  a více škol – letos to bylo poprvé přes 250 odevzdaných návrhů - a soutěž tak získává stále větší prestiž. Firma Velux a porota, složená z renomovaných architektů – letos byli nezávislými členy děkanové brněnské i pražské školy architektury - nehodnotí pouze správné použití výrobků firmy, ale velký důraz se klade zejména na kvalitní architekturu, což studentům přináší neocenitelné zkušenosti do dalšího studia i života.

Naši účast v soutěži lze nepochybně označit jako další skvělý úspěch – podařilo se nám totiž zvítězit v jedné z kategorií pošesté v řadě!!!

Tím se žádná jiná střední škola pochlubit nemůže. Svědčí to o vysoké úrovni výuky na naší škole a hlavně také o zápalu a nadšení našich studentů pro architekturu. Věříme, že nadále udržíme „vysokou laťku“ naší účasti v soutěži a přidáme další úspěchy!