Ekonomická olympiáda

Školního kola Ekonomické olympiády se zúčastnilo 11 studentů naší školy a do krajského kola postoupil Filip Paruza student 3. ročniku.

Letos byla konkurence obzvláště vysoká, účastnilo se jí přes 10 000 studentů  z 235 škol, všech krajů České republiky. Jedná se tedy o velký úspěch.

Již se těšíme na krajské kolo Ekonomické olympiády 2017/18 a přeji  mnoho dalších úspěchů!