Exkurze do Dolní oblasti Vítkovic

V pondělí 18.prosince se žáci třídy 2.A vypravili na exkurzi do Dolní oblasti Vítkovic, kde měli zajištěný program na celé dopoledne.

Nejdříve si procvičili své mozkové závity ve světě techniky pod názvem Nenech mozek vydechnout. Zde se dověděli kolik například váží lidský mozek, z jakých částí se skládá a jak lze využít mozkové vlny. Následovala prohlídka části areálu Hlubina, kde se dověděli mnoho zajímavostí o historii a výrobě železa v Dolních Vítkovicích. Nádherným závěrem byl výstup na Bolt Tower, který si  žáci nenechali zkazit ani nepříznivým počasím.  Výlet se vydařil a navodil tu správnou vánoční atmosféru.