Exkurze GEODĚTÍ

Dne 28.6.2017 jsme s žáky prvního, druhého a třetího ročníku vyrazili na Vysokou školu Báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě. Už při příjezdu jsme byli krásně uvítání Ing. Jitkou Mučkovou, Ph.D. a panem doc. Ing. Romanem Kapicou, Ph.D. Žáci se rozdělili na dvě skupinky. Jedna skupinka měla přednášku, kterou vedl Ing. Petr Jadviščok, Ph.D., o aktivitách institutu geodézie a důlního měřictví a o aktivitách geodetických prací. Žáci se dozvěděli, kde všude se může geodet uplatnit. Pak jsme se odebrali za budovu „C“ areálu VŠB-TUO, kde si žáci vyzkoušeli práci s GNSS přístrojem metodu RTK. Druhá skupina se odebrala do učebny s docentem Kapicou, který nám ukázal práci se skenovací totální stanicí Leica ScanStation, následně nám ukázal skenování dronem a následné zpracování a vyhotovení digitálního modelu terénu. Poté nám ukázal boží muku, kterou naskenoval totální stanicí Leica ScanStaiton a následně vytiskl na 3D tiskárně. V druhé části přednášky si žáci vyzkoušeli stereoskopický vjem pomocí polarizačních brýlí.

Ing. Tomáš Patočka, Ing. Rastislav Hujo, Ing. Lenka Uhrová