Geodeti na Zeměměřickém úřadě

Dne 27.6.2019 jsme se vydali na Zeměměřický úřad v Opavě. Na úřadě nás přivítal vedoucí sekce aktualizace dat ZABAGED pan Ing. Jan Valchař, který nám udělal přednášku o struktuře celého resortu ČÚZK. Poté měl, spolu s vedoucím, přednášku Ing. Martin Lecián, který nám ukázal výstup dat z databáze ZABAGED, řekl postup terénních prací při aktualizaci databáze. Dále jsme navštívili fotogrammetrické pracoviště, kde nám ukázali vyhodnocování na fotogrammetrické stanici pomocí 3D brýlí.

Po přestávce, kterou jsme trávili v místnosti historických geodetických přístrojů, se přesunuli do Pozemkové knihy. Tam jsme měli možnost nahlédnout do pozemkových knihy, zemských desek a rejstříků.