Hodnocení žáků na vysvědčení ve II. pololetí 2019-2020

MŠMT ČR vydalo vyhlášku 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, ve které specifikuje, jak mají střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí:

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době do 10. března 2020,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou s výše uvedeným v rozporu nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020, se nepoužijí.

Protože výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, zohledníme. Vyučující přihlédne ke snaze žáka, míře samostatnosti, úrovni komunikace s žákem, atp. a hlavně přihlédne k technickým, rodinným a sociálním podmínkám, které měl žák pro práci na dálku, pokud to učiteli během vzdělávání na dálku oznámil.

Žáci IV. ročníku (netýká se žáků I. až III. ročníku) nemohou být za II. pololetí hodnoceni z žádného předmětu stupněm "5 - nedostatečný" nebo slovem "nehodnocen(a)". Žáci, jejichž skutečné hodnocení odpovídá stupni "nedostatečný" nebo by nebyli hodnoceni, budou mít v hodnocení předmětu napsáno "prospěl(a)" a celkové hodnocení bude také "prospěl(a)". To znamená, že všichni žáci budou mít uzavřený ročník a postupují k maturitní zkoušce.

Vysvědčení za II. pololetí bude žákům IV. ročníku vydáno před začátkem období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky, ostatním žákům 30. června 2020.