Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce

Aneta Oplerová, studentka třídy 3G se 22.3.2019 zúčastnila krajského kola olympiády v anglickém jazyce v Ostravě. V kategorii III. C, která je určena studentům 1. až 3. ročníků středních odborných škol se z celkového počtu 33 soutěžících umístila na pěkném osmém místě. Soutěž obsahovala dvě části: písemnou a ústní.


Písemná část:
- poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol; soutěžící slyší text vždy dvakrát), popř. lexikální text,
- spelling
- reading

Ústní část:
- krátký úvod (představení),
- úvaha na zadané téma řešení situace (bez přípravy); hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Anetě k tomuto úspěchu gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.