Mezinárodní geodetická soutěž IG5

Ve dnech 27.4. – 29.4.2018 se ve městě Žilina konal XIII. ročník soutěže žáků geodetických oborů středních průmyslových škol International Geodetic Pentathlon (IG5). Naši školu již tradičně reprezentovali dvě smíšená družstva. Tato soutěž je jedinečná ve střední Evropě. Soutěžící sbírají neocenitelné zkušenosti a možnosti srovnat své sportovní a odborné schopnosti s vrstevníky středních škol zaměřené na zeměměřické obory z České republiky, Slovenské republiky a Maďarska. Soutěž spočívá v orientačním běhu v přírodě, kde jednotlivé týmy plní na pěti různých stanovištích odborné úkoly a hodnotí se jejich přesnost a rychlost provedení.

Letošní ročník byl velice unikátní v tom, že se poprvé organizoval v Žilině. Účastnilo se celkem 31 týmů ze sedmi českých, pěti slovenských a tří maďarských středních škol.

Naše dva týmy reprezentovali v sestavě prvního družstva: Adéla Mičková (2.G), Vojtěch Míča (3.G), Filip Paruza (3.G), Alžběta Hanáková (3.G), Josef Lengsfeld (2.G) a Jan Herodek (3.G).

Nastal čas odjezdu do slovenského města Žilina. Naše cesta započala na opavském nádraží Opava-východ, kde nás vlak odvezl na nádraží Ostrava-Svinov. Tam už nás čekal mezinárodní rychlík, který mířil do Žiliny. Cestou vlakem jsme si opakovali geodetické úkoly, historické přístroje a pomůcky. Kolem půl jedenácté jsme dorazili na místo určení. Po registraci, obeznámení se s programem, který byl rozdělen do tří dnů a oficiálním zahájením soutěže začal program. Během zahájení jsme měli možnost sledovat vystoupení tanečníků z taneční školy, kteří nám ukázali lidové tance. Další v pořadí jsme si vyslechli zpěv místních žáků doplněný hraním na harmoniku.

Na páteční odpoledne připravili organizátoři pestrý program. Po zahájení se žáci rozdělili na dvě skupiny a za úkol měli projít část města a zaznamenávat si historické údaje o městě, o kterých jim říkal průvodce. Po procházce jednotlivé týmy plnily kvíz. Nabytí vědomostmi nás po kvízu autobus odvezl na ubytování, kde jsme si zopakovali důležité odborné znalosti a šli spát.

Sobota den D, samotná soutěž, kvůli které jsme přijeli. Trasa měla délku cca 14km. Startovali jsme u místního zámku vedle vodní nádrže Hříčov. První družstvo startovalo v 9:25 a druhé družstvo 10:40. Trasa vedla kolem části řeky Váh směrem přes Žilinu a následně do vesničky Brodno, kde byl i finish. Na trase týmy plnily geodetické úkoly, jako jsou: trigonometrie, nivelace, výpočet výměr, centrace a horizontace. V cíli nás čekal vydatný oběd v podobě kotlíkového hovězího guláše. Po doběhnutí všech týmů nás autobus zavezl do prostor ubytovny, kde jsme si dali sprchu, večeři a čekali na autobus, který nás odvezl do místního tanečního sálu. V prostorách taneční školy jsme netrpělivě čekali na vyhlášení soutěže. Celkové pořadí ovládla již tradičně škola z Prahy a Lučence. Naše týmy, i přes tolik favoritů, se umístily na krásném 17. a 28. místě. I přes to, že naše družstva byla složena z žáků druhých a třetích ročníků oproti jiným, si za svůj výkon a reprezentaci zaslouží velký dík a pochvalu.

Po vyhlášení výsledků skončila poslední část hlavního programu a autobus nás zpět zavezl na ubytovnu, kde žáci čerpali, po náročném dni, osobní volno.

Nedělní cesta zpět se nesla ve znamení hodnocení a zážitků ze závodu a také plánu na příští rok.