Naše aktivní účast na Noci vědců

Večer 5. října se v řadě větších měst uskutečnila Noc vědců – akce zaměřená na popularizaci vědy a techniky. Pořádají ji vysoké školy i další vědecké a vzdělávací instituce. VŠB-TU Ostrava přizvala k účinkování středoškoláky, kteří na jaře uspěli ve finále soutěže Zlepši si techniku. Pro jejich vystoupení bylo vyhrazeno Divadlo vědy v populárním Velkém světě techniky v Ostravě-Vítkovicích.

Druhák Lukáš Šišovský předvedl, jak se některá čísla dají snadno umocňovat i bez kalkulačky. Třeťáci Barča Koutná s Pepou Kamarádkem v roli předškoláků a Filip Kollek jako jejich matka pobavili publikum zinscenovanou hrou na pískovišti. Hravou a humornou formou ukázali jeden z možných způsobů, jak lze ve stavebnictví zpevnit sypké materiály.

Mezi bývalými soupeři vládla pohoda a vzájemná pomoc, ostatně ani na jaře během soutěže nebyla rivalita mezi nimi příliš patrná. Kamarádské ovzduší pomohlo překonat trému z veřejného vystoupení. Jako nejnáročnější úkol se nakonec ukázala doprava rekvizit – autobus nás vyložil asi půl kilometru od cíle. Kbelíky s vlhkým pískem se pořádně pronesly. Naštěstí stavebka žákům poskytuje tak všestrannou přípravu, že i silácký kousek úspěšně zvládli.

Pořadatelé nám už sdělili i první ohlasy - pracovišti VŠB-TUO prošlo více než 6500 návštěvníků (pochopitelně ne všichni viděli naše vystoupení, Divadlem vědy prošla jen část návštěvníků).

Cílová skupina byla velmi široká, rodiče nebo prarodiče s dětmi, středoškoláci a mladí lidé, jednotlivci i skupiny dospělých i seniorů.

Těší nás, že jsme se mohli podílet na této rozsáhlé akci a aktivně přispět k popularizaci vědy.

Divadlo vědy - publikum