Návštěva amerického diplomata na naší škole

V pondělí 17.12.2018 navštívil naši školu americký diplomat  Douglas Morrow, který pracuje na Velvyslanectví USA v Praze jako zástupce kulturního atašé a zároveň jako ředitel sítí Amerických center v České republice. Během hodinového setkání s ním se měli studenti možnost dozvědět se zajímavé detaily o práci v diplomatických službách, o poslání ambasády jako instituce pro prohlubování vzájemných vztahů mezi národy a v neposlední řadě také o možnostech studia a/nebo práce v USA. Diskuse probíhala v anglickém jazyce.