Návštěva Fakulty architektury VUT v Brně

V pátek 1. prosince nastal pro některé studenty 4. a 3.B dlouho a netrpělivě očekávaný den – zájemci o studium na Fakultě architektury VUT v Brně měli díky pozvání proděkana fakulty Ing. arch. Jana Kratochvíla unikátní možnost prohlédnout si školu a vyzkoušet talentové zkoušky "nanečisto".
Do historické budovy fakulty jsme dorazili v 10 hodin a hned jsme se v doprovodu pana proděkana vydali na podrobnou, vtipně a zasvěceně komentovanou prohlídku školy, kterou jsme prozkoumali velmi důkladně - prakticky od "sklepa až po půdu". Navštívili jsme modelářskou dílnu, ateliéry, ve kterých studenti navrhují a občas doslova "žijí", skvělou knihovnu a aulu i s přednášejícím a studenty. Prohlédli jsme si také jednotlivá pracoviště a zjistili vše důležité o možnostech a vybavení školy. Nakonec jsme zakotvili pod střechou – v kreslírně; kde jsme strávili zbytek exkurze tím hlavním – talentovými zkouškami "nanečisto", které ovšem probíhaly ve stejném režimu a za stejných podmínek, jako talentovky opravdové.
Zadavateli a zároveň hodnotiteli talentovek byli proděkan Ing. arch. Jan Kratochvíl a vedoucí ústavu zobrazování MgA. Jan Šebánek, PhD. Rozdělili jsme se do dvou skupin, z nichž každá pracovala na jiném zadání. Úkolem první skupiny bylo nakreslit podle předlohy a instrukcí sochu otroka a druhá měla v rámci architektonického úkolu navrhnout studentský klub. Po uplynutí časového limitu se obě skupiny vyměnily a vyzkoušely si zadání opačné. Studenti si pak jednotlivě vyslechli zasvěcené a vyčerpávající zhodnocení své práce; zjistili, co udělali dobře a v čem naopak chybovali. V rámci hodnocení architektonického úkolu i díky zkušenostem ze stavebky dopadli nadprůměrně, větší rezervy pak měli v kresbě podle předlohy.
Komentáře a hodnocení obou zadavatelů byly velmi upřímné a poskytly studentům skvělou zpětnou vazbu, která jim pomohla uvědomit si své silnější i slabší stránky. Dostali tak možnost na sobě před opravdovými talentovkami ještě zapracovat a tím, že zažili na vlastní kůži průběh zkoušky, se určitě alespoň částečně zbavili nervozity a stresu, který talentovky doprovází. Po zhodnocení zkoušky jsme se pak s díky rozloučili a vyrazili na cestu domů. Myslím, že exkurze nadmíru splnila očekávání všech zúčastněných a kromě samotné zkoušky studenty zaujala i velmi přátelská atmosféra, kterou jsme na Fakultě architektury VUT v Brně mohli díky našim průvodcům zažít.

Ing. Tomáš Fischer