Odborná exkurze třídy 4.B

Třída 4.B se ve dnech 24. – 26. září vypravila do Prahy na svou poslední odbornou exkurzi.

Sraz na nádraží v pondělí před 6. hodinou ranní byl pro mnohé účastníky bolestným zásahem do jejich zvyklostí, ale kupodivu nikdo nezaspal. Bouřlivé počasí předchozí noci ovšem poškodilo trakční vedení na trati z Opavy do Ostravy, a tak jsme v Opavě čekali do půl osmé, než pro náš vlak obstarali motorovou lokomotivu. Do Prahy jsme dorazili s dvouhodinovým zpožděním. Naštěstí naši výpravu už žádná další nepříjemnost nestihla a počasí nám skoro po celou dobu přálo.

V pondělí jsme v dejvickém areálu vysokých škol navštívili Národní technickou knihovnu a Fakultu architektury ČVUT - dvě ukázky nejnovější architektury. Právě v tento den na fakultě probíhaly prezentace ateliérových zadání studentů, poštěstilo se nám tedy vidět víc, než obvykle návštěvníci vídají. Náš průvodce nám také umožnil nahlédnout do několika ateliérů. Konstatovali jsme, že modely vytvářené našimi žáky se mohou směle srovnat s těmi, jejichž autory jsou vysokoškoláci.

V úterý jsme okusili trochu historie. Při prohlídce Staré čistírny odpadních vod v Praze-Bubenči jsme ocenili fortel a preciznost stavařů z počátku minulého století. Odpoledne jsme věnovali procházce po Praze, zdatnější jedinci si prohlédli hlavní město i jeho široké okolí z Petřínské rozhledny.

Středeční dopoledne jsme strávili v Národním technickém muzeu. Zaměřili jsme se především na expozici Architektura, stavitelství a design, ale zbyl i čas na obdivování exponátů, které se stavařinou přímo nesouvisí. Navečer jsme zdárně dorazili domů, tentokrát jen se zpožděním, jaké je u našich vlaků běžné.

Vítaný třídenní oddych je za námi, nyní je třeba soustředit úsilí na přípravu k blížící se maturitě. Právě uskutečněná exkurze přispěla k ucelení poznatků, které při profilové maturitní zkoušce uplatníme. Krom toho některým žákům napomohla při rozhodování o vysokoškolském studiu.

Pohled na Hrad z Petřínské rozhledny.
V hale Staré čistírny odpadních vod.