Okresní kolo v silovém čtyřboji

Ve středu 20. února se uskutečnilo na Mendlově gymnáziu okresní kolo v silovém čtyřboji družstev. Děvčata soutěžila ve šplhu, trojskoku snožmo, sedu-lehu a hodu plným míčem. Chlapci měli na programu trojskok snožmo, shyby, vznosy na hrazdě a benče se 75% váhy těla. Děvčata ve složení Amálie Kršíková (1.B), Lucie Kovářová (1.B) a Denisa Hiršová (3.A) obsadila celkové čtvrté místo. Zvítězila děvčata z Mendlova gymnázia. Chlapci dopadli o stupeň lépe, kdy na druhé místo ztráceli pouhé dva body což představuje např. 20 cm ve skoku. Za zmínku stojí celkové první místo v neoficiálním pořadí jednotlivců našeho studenta Tomáše Chmelaře. Zvítězili chlapci Mendlova gymnázia před borci z integrované střední školy strojnické. Mimo již zmiňovaného Tomáše Chmelaře (4.G) nás reprezentovali Ondřej Duda (3.A), Dominik Štefek (2.B) a Jiří Sekerka (4.A).

Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci školy.