Olympiáda v českém jazyce

Ve středu 6.12. 2017 se na naší škole uskutečnil další ročník olympiády v českém jazyce, kterého se letos zúčastnilo 22 žáků. Také tentokrát všichni zápolili s krásami a obtížemi našeho jazyka. Hledali v textu expresivní a zvukomalebná slova, určovali gramatické kategorie, posuzovali správnost jazykových spojení. Po vyřešení gramatických úkolů psali volný slohový útvar formou prózy na téma Vyřčená slova nelze vzít zpět.

Výherkyní se stala Lenka Ausficírová ze třídy 2.B s 30 body a druhé místo obsadila Adéla Stará ze třídy 2.A s 28,5 body. Obě postupují do okresního kola soutěže, které se uskuteční 29.1. 2018 na Slezském gymnáziu v Opavě.