PF 2017

Přejeme vám klidné Vánoce v rodinném kruhu a do nového roku 2017 zdraví, radost a úspěch ve škole i mimo ni.