Pořadí uchazečů v I. kole přijímacího řízení

Zveřejňujeme pořadí uchazečů v I. kole přijímacího řízení členěné podle oboru, do kterého se hlásili.