Předvánoční matematická soutěž

Jednou z akcí snažících se zpříjemnit studentům adventní období byla tradiční PŘEDVÁNOČNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ. Uskutečnila se ve dnech 14. a 15. prosince odpoledne po vyučování. Soutěžící řešili úlohy zaměřené především na rozvoj logického myšlení a kombinačních schopností. Účastníci z vyšších ročníků byli většinou recidivisté – kdo se zapojí do soutěže v prvním ročníku, nenechá si ji zpravidla ujít ani v dalších letech.

V 1. kategorii (1. a 2. ročník) s přehledem zvítězila Nela Šindlářová z 1.B, druhý byl Ondřej Reichert z 2.A a třetí Jan Stuchlík, žák 2.B.
Ve 2. kategorii (3. a 4. ročník) obsadil 1. místo Tomáš Tatarin ze 3.A se značným náskokem před druhým Kristiánem Raszykem a třetím Janem Gondekem (oba ze 3.B).
Tomáš s Ondrou „okopírovali“ svoje loňské umístění, Tomáš navíc i letos zvládl obdivuhodný počet úloh v krátkém čase.

Ve středu 21. prosince vítězové obdrželi od ředitelky školy blahopřání a odměnu z prostředků SRPŠ.

Soutěžící, kteří nezvítězili, se o svém umístění mohou informovat v kabinetu matematiky, fyziky a chemie. Tam je také k dispozici zadání úloh pro ty, kteří je nestihli vyřešit ve vyhrazeném čase a rádi by se k nim v klidu vrátili, popřípadě i pro nezúčastněné zvědavce. Ukázkové řešení bude k vidění na nástěnce fyziky v 1. poschodí hlavní budovy.

Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast a vytvoření příjemné soutěžní atmosféry i všem ostatním soutěžícím.