Předvánoční program pro 1. a 2. ročníky

Ve dnech 21. a 22. 12. 2016 zpestřil výuku předvánoční program. Pro 1. ročníky se uskutečnila interaktivní beseda organizace AZ Help zaměřená na vytváření pozitivních vztahů ve třídě a prevenci šikany. Pro 2. ročníky pak ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Opavě proběhl kurz první pomoci a preventivní aktivity k HIV a AIDS.

Žáci se dozvěděli, jak ošetřit popáleniny a zlomeniny, jak zastavit krvácení, jak zachránit člověka v bezvědomí nebo jak správně resuscitovat. Na modelech si pak postupy prakticky zkoušeli nebo předváděli simulovaný hovor z místa havárie.

Zaujaly také přednášky o HIV, které byly vedeny přitažlivou formou. Žáci vytvářeli příběh o HIV pozitivním člověku a jeho rodině, učili se formou pexesa cesty přenosu, dozvídali se, jak se chránit před infekcí.

Ve čtvrtek 22. 12. se pak 2. ročníky účastnily besedy na téma netolismus a gambling, kterou rovněž pořádala organizace AZ Help.

O tom, že program zaujal, byl poučný a zároveň zábavný, svědčily také pozitivní reakce žáků.