Příběhy bezpráví na naší škole

V pátek 25. 11. 2016 se naše škola už posedmé zúčastnila projektu "Příběhy bezpráví", pořádaného obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. Tématem tohoto roku byla emigrace a život v exilu. V první části třída 3.B zhlédla dva filmy z cyklu Za železnou oponou. Film Dráty, které zabíjely, zachycoval vznik přísně střežené hranice v 50. letech, kdy se režim snažil zabránit útěkům lidí na západ a hranice byly obehnány elektrickými dráty napájenými vysokonapěťovými transformátory. Uprchlíci, ale i někteří z pohraničníků, na ní nalezli smrt v důsledku zásahu elektrickým proudem. Česko-bavorská hranice byla navíc posílena zaminováním polí, kde umíraly další desítky lidí. Film Opona dokořán pak zachycovala výjimečnou situaci z let 1968-69, kdy otevření hranice využilo přes 65 000 lidí zklamaných z okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy, kteří uprchli z totalitní země za svobodou.

V další části následovala dvouhodinová beseda s panem Ivo Mludkem, jedním ze signatářů Charty 77, organizátorem disentu na Opavsku, vydavatelem samizdatových časopisů a jednou z vůdčí osobností Sametové revoluce v našem kraji. Přiblížil všem, jaké věci ho ovlivnily v jeho kritickém postoji k režimu, jak prožíval dobu 70. a 80. let jako mladý člověk a jaké důsledky mu jeho postoje přinesly. Žáci se tak dovídali o skutečném životě v totalitě a pro mnohé byla představa nesvobody a perzekucí překvapivá. Hovořil také o důvodech, které  tehdy vedly k emigraci, i o demokracii a svobodě, které nám dnes umožňují vybrat si, kde budeme žít.  Na otázku, zda sám někdy o emigraci přemýšlel, odpověděl, že Státní bezpečnost se ho k ní pokoušela donutit, ale on sám za sebe byl přesvědčen, že přes všechny perzekuce je jeho  úkolem zůstat v Československu a bojovat proti totalitě.

Žáci ocenili jeho otevřenost při vyprávění o minulosti a také široký přehled o děni v současném světě.