Příběhy bezpráví na naší škole

V pátek 16. 11. 2018 se naše škola už podeváté zúčastnila projektu Příběhy bezpráví, pořádaného obecně prospěšnou společností Člověk v tísni.

V první části třída 3.A zhlédla film Případ Dr. Horáková. Mapuje život české právničky, političky, bojovnice za práva žen a spravedlnost, která byla ve vykonstruovaném procesu  komunisty odsouzena k trestu smrti. A to i přes dopisy z celého světa žádající milost (mimo jiné od Alberta Einsteina), které prezident Gottwald denně dostával. „Svůj trest nesu odevzdaně. Před soudem svého svědomí jsem obstála," napsala Milada Horáková v posledním dopise, jež dokončila hodinu a půl před popravou. Tvůrci filmu použili nejen historická fakta, která vypátrali v archivech, ale také vzpomínky pamětníků, včetně dcery a sestry Milady Horákové.

V další části následovala beseda s panem Ivo Mludkem, jedním ze signatářů Charty 77, organizátorem disentu na Opavsku, vydavatelem samizdatových časopisů a jednou z vůdčích osobností Sametové revoluce v našem kraji. Přiblížil všem, jaké věci ho ovlivnily v jeho kritickém postoji k režimu, jak  prožíval dobu 70. a 80. let  jako mladý člověk a jaké důsledky mu jeho postoje přinesly. Žáci se dovídali o skutečném životě v totalitě a pro mnohé byla představa nesvobody a perzekucí překvapivá. Na základě jejich otázek se pak pan Ivo Mludek vyjádřil také k současné politické situaci a vyjádřil obavy z možného nebezpečí ztráty demokracie.

O tom, že žáky zaujal film i vyprávění a názory pana Mludka, svědčí také jejich reakce.

Např: Nevěděl jsem, že to tady bylo tak zlé, že komunisté tolik lidí zavraždili a tolik jich emigrovalo. Myslel jsem, zavírání a mučení lidí bylo jen výjimkou. Nevěděl jsem, že k procesům byl předem napsaný scénář, který se museli obžalovaní naučit. Zaujal mě široký přehled pana Mludka, jeho náhled na historické i současné politické události.  Překvapilo mě, že už v mládí se rozhodl stát si za svým, i když věděl, že ho to postaví na okraj „normální socialistické“ společnosti. Jsem rád, že jsem mohl být na dnešní besedě. V některých věcech mi otevřela oči a byl bych rád, kdybychom takové besedy měli častěji.

Tyto besedy dávají žákům přehled o světě. Neučí se o minulosti jen z knížek, ale slyší také vyprávět člověka, který v té době žil a zažíval vše na vlastní kůži.

Pro nás všechny je pak důležité poselství pana Mludka: „Naše současná svoboda není samozřejmostí, ale  je nutné ji chránit.“