Přijatí uchazeči v I. kole přijímacího řízení

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební, Opava, příspěvková organizace, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů v I. kole přijímacího řízení v roce 2018.

Součástí je poučení pro uchazeče správního řízení a kritéria přijetí.