Proběhl další ročník stavařských soutěží pro žáky základních škol

Každoročně pořádáme pro žáky základních škol soutěže, které tematicky souzní s obory vyučovanými na škole. Po soutěži „Najdi si svou kešku“, kterou pořádají naši geodeti, proběhl 1. prosince 2016 na naší škole den soutěží zaměřených na budoucí stavaře.

Tématem III. ročník soutěže „Bricks Game“ bylo obchodní centrum. Výsledkem bylo dvacet budov obchodních center. Rozhodování o pořadí bylo velmi těžké. Každý tým „architektů“ navrhnul budovu, která byla něčím výjimečná, zvláštní. Vítěz však může být jen jeden. Nejlepší obchodní centrum postavil tým „Rychlá rota“ ze ZŠ Skřipov.

Výsledková listina soutěže „Bricks Game“

V průběhu soutěže „Bridge Builder Game“ konstruovali žáci mosty ze špejlí. Cílem bylo sestrojit co nejlehčí most, který snese co největší zátěž. V II. ročníku této soutěže byl nejúspěšnější tým „Los Gebos“, který sestavili žáci ze ZŠ Opava, Vrchní.

Výsledková listina soutěže „Bridge Builder Game“

Fotografie všech týmů jsou na školním facebooku https://www.facebook.com/spsopava/.

Děkujeme všem aktivním základním školám a těšíme se na další ročník soutěží.