Pronájem tělocvičny v období od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření se zakazuje ode dne 12. října 2020 od 0:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorách staveb (tj. tělocvičny).

Děkujeme za pochopení, o případných změnách vás budeme neprodleně informovat.