Slavnostní odhalení sochy

Letošní školní rok měl začátek trošku jiný než roky předchozí. Dne 2.9.2019 v 8:30 byla za účasti všech žáků, učitelů školy a hostů slavnostně odhalena socha, kterou vytvořil náš absolvent, a později na naší škole působící pedagog, Ing. Arch. Jan Bindr. Známý opavský architekt Jan Bindr se po celý svůj život kromě architektury a stavebnictví věnuje také  umění, jeho tvorba ho provází celým jeho dospělým životem a v současné době ho zaměstnává na plný úvazek.

Socha byla vytvořena a darem předána k příležitosti 70. výročí školy, který letos škola slaví. Paní ředitelka Ing. Karla Labudová představila autora díla a přiblížila jeho životní příběh. Sám autor samozřejmě dostal také slovo. Pověděl nám, jaký význam má jeho dílo a vtáhl nás do procesu tvorby. Ke vzniku sochy přispěli i pan Pavel Strakoš a Ing. Rudolf Havlický (také absolvent naší školy), se kterými Jan Bindr už dlouhodobě spolupracuje. I jim patří naše díky.

Objekt s názvem Vývoj  je ze skla a nerezi a znázorňuje vývoj studenta od nástupu do 1.ročníku až po maturitu. Skleněné vertikály znázorňující studium žáků vyrůstají z knihy (učebnice) a jsou rozděleny do čtyř částí, stejně jako studenti musí absolvovat čtyři ročníky studia. V každé části postupně přibývají znalosti a dovednosti vyjádřené formou skleněných kroužků, které je postupně připravují na jejich start do profesního života.

Po slavnostním odhalení sochy následovalo promítání krátkého dokumentárního filmu s náhledem do autorovy tvorby, kde byla možnost se s Janem Bindrem osobně setkat a popovídat.

Socha je umístěna ve vestibulu školy, kde, jak doufáme, bude zdobit a působit na další generace mnoho let. Věříme, že bude pro studenty velkou inspirací.