Špičkové instalace Viega

Dne 20. března 2019 navštívili žáci třídy 3.B seminární centrum firmy Viega v Ostravě. Zúčastnili se školení, které bylo zaměřeno na aktuální trendy a současné technologické postupy v oblasti sanitární a topenářské techniky. Formou přednášky s názornými videoprojekcemi a prohlídkou vystavených exponátů se žáci seznámili především se způsoby řešení předstěnových instalací, s prvky odvodňovací techniky a s lisovanými systémy spojování potrubí.

Poznání těchto prémiových výrobků a systémů bylo pro žáky výborným příspěvkem k aktuálnímu učivu pozemního stavitelství a k jejich dalšímu odbornému růstu.

Ing. Radomír Kotala