Tvorba 3D modelu z fotografií zachycených dronem

V úterý 2. března 2021 se všechny geodetické třídy měly možnost zúčastnit on-line webináře s názvem Tvorba 3D modelu z fotografií zachycených dronem pořádaného katedrou geoinformatiky VŠB-TUO, Hornicko-geologické fakulty. Webinář byl s názvem „Tvorba 3D modelu z fotografií zachyceným dronem“.

Webinářem nás provázel vedoucí katedry pan doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. Vyzkoušeli jsme si zpracovat vojenské opevnění v Darkovicích u Hlučína. V první řadě jsme se dozvěděli něco o bezpilotních systémech, jak se snímkovalo a jak se fotky postprocessingem upravili. Pro zpracování jsme použili specializovaný program od firmy Agisoft, konkrétně Agisoft Metashape.. Zpracovali jsme mračno bodů, 3D model a v neposlední řadě model s texturami. V závěru jsme si vytvořili tzv. ortofotomapu z leteckých měřických snímků pořízeným dronem a následný export.

Tímto děkujeme katedře GIS na VŠB-TUO, že nás seznámili s problematikou zpracování fotografických snímků pořízených dronem a následnou tvorbou 3D modelu. Budeme se těšit na další spolupráci.

3D model
3D model
3D model
Obrazovka s modely