USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

Vláda

I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních škol a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání.

Znamená to, že ani praktická výuka již nebude konána prezenční formou.

II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků středních škol na středním vzdělávání.

III. zrušuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 997, vyhlášené pod č. 401/2020 Sb.