Valentýnské šipky

Turnaj v šipkách smíšených dvojic proběhne v pátek 21. 2. 2020 v tělocvičně školy.
První dvojice začínají ve 13:40.

Hlaste se do 19. 2. 2020 osobně u Mgr. Obelczové nebo Mgr. Pavelkové.

Na vítěze čeká sladká odměna a věčná sláva!