Vítězství v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti

V minulém týdnu se to pěkně sešlo a naši studenti mohli zúročit své dlouhodobé práce a jejich úsilí bylo korunováno úspěchem.

O tomto víkendu proběhlo celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti, kde studenti 4.ročníku Lenka Ausficírová a Ondřej Bradávka vybojovali 1. místo v oboru „Stavebnictví, architektura a design interiérů“ se svou prací „Přestavba opavského bazénu na sportovní komplex“. Jak je z názvu patrné, věnovali se otázce využití stávajícího objektu krytého plaveckého bazénu na ulici Zámecký okruh, který se nachází v těsné blízkosti zimního stadiónu. Městské lázně byly vystavěny v období doznívání bruselského stylu. Dominantou prostoru je neobvyklý prolamovaný podhled nad bazénem. Konstrukční systém stavby je montovaný skelet, budova má dvě nadzemní podlaží a suterén. Nápad na změnu využití objektu plaveckého bazénu souvisí se záměrem statutárního města Opava postavit v Městských sadech nový aquapark. Při hledání nového využití stávajícího objektu studenti přihlédli k aktuální poptávce po gymnastické tělocvičně a zároveň zvážili multifunkčnost objektu se zaměřením na žádané sportovní aktivity široké veřejnosti. Při navrhování objektu se snažili všechny provozy sladit tak, aby na sebe plynule navazovaly a aby uživatelé těchto prostor měli možnost vzájemného vizuálního kontaktu. Návrh zahrnuje gymnastickou halu, prostor pro jógu, bouldering, parkur, skateboarding, hřiště na lasergame, ale i možnost regenerace ve wellness, nebo občerstvení po sportovním výkonu. Prostor, ve kterém byl dosud plavecký bazén, disponuje velkou světlou výškou, proto byl změněn na gymnastickou halu, která vytváří ideální podmínky pro gymnastiku na vrcholové úrovni. Uvnitř budovy se odehraje mnoho změn, které povedou k novému účelnému využití a maximální transparentnosti prostředí. Vnější vzhled budovy je natolik výrazný, že nedoznal větších změn. Studenti se snažili v maximální míře zachovat původní architektonický ráz objektu. Změny, které jsou navrženy, souvisí především s nově navrženým bezbariérovým přístupem.

Jsme velmi rádi, že jsme letos opět tuto soutěž vyhlašovanou MŠMT, ovládli. Gratulujeme vítězům a děkujeme také vedoucímu práce Ing. Tomáši Fischerovi za jeho vedení.