Výuka pro I. až III. ročník

Od úterý 9. června 2020 se obnovuje výuka pro žáky I. - III. ročníku prezenční formou za těchto podmínek:

Organizační podmínky:

 • Rozvrh hodin bude plánovaný vždy na týden. Vyvěšený bude v Bakalářích vždy od středy odpoledne předchozího týdne.
 • Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci ihned nahlásí třídnímu učiteli, pokud se nebudou prezenční výuky účastnit - např. z důvodu, že patří do rizikové skupiny, nebo nemají zajištěné ubytování atp.
 • Pokud není výuka předmětu naplánovaná prezenční formou, pokračuje on-line formou.
 • Když se žák neúčastní prezenční výuky, zajistí si kopie probíraného učiva od spolužáků (podobně jak je tomu během běžné výuky, když je např. nemocný).

Provozní podmínky vedoucí k prevenci proti šíření viru SARS CoV-2:

 • Každý bude mít na den dvě roušky. 
 • Pohyb ve společných prostorech školy vč. toalet je možný pouze v roušce.
 • Po příchodu do školy všichni žáci odloží svršky v šatně (boty, bundy). Hned poté si umyjí a dezinfikují ruce.
 • Výuku vč. přestávek tráví žáci v učebně podle rozvrhu. Využívají toalety na patře dané učebny; v případě učeben s počítači nejbližší toalety.
 • V jedné učebně je max. 15 žáků.
 • Během výuky a ve třídách žáci a učitelé nemusí nosit roušku, pokud je jejich vzájemná vzdálenost min. 1,5 m (optimálně 2 m). Nenošení roušek během výuky smí povolit učitel.
 • Během výuky doporučujeme dostatečně větrat. Větrat se musí min. 5 minut během přestávky.
 • V průběhu dne si všichni průběžně umývají ruce vč. dezinfekce (ideálně každou přestávku), použité kapesníky nenechávají volně, ale vkládají do sáčků, do dalších sáčků vkládají nenasazené roušky, zbytečně nechodí do společných prostor, jiných učeben a pracoven zaměstnanců, neshlukují se a dodržují odstup min. 1,5 m. 

Zdravotní podmínky:

 • Hned první hodinu 9. 6. 2020 žáci odevzdají potvrzené čestné prohlášení - vytiskněte si ho, vyplňte a podepište.

 

Informace o provozu jídelny jsou zde.

Informace o provozu domovů mládeže na ulici Alšova zde a Slámova zde.