DEK Stavební fyzika

DEKSOFT poskytuje našim studentům programy v oblasti stavební fyziky - výpočet součinitele prostupu tepla, tepelný komfort, energetické štítky, ...

Zaregistrujte se na https://www.dekpartner.cz/registrace. Jako potvrzení o studiu naskenujte nebo ofoťte potvrzení o studiu nebo ISIC kartu nebo aktuální omluvný list. Registrací získáte i přístup na portál DEKPARTNER.cz, který obsahuje technickou podporu, CAD detaily, ...

Po registraci jsou programy přístupné z adresy https://stavebni-fyzika.cz/.

V přihlašovacím okně nezapomeňte přepnout na DEKPARTNER (záložka nahoře).

Ve školní síti jsou všechny programy přístupné. Program 1D je přístupný i na domácích počítačích. 

Pokud chcete i další programy používat doma, proveďte objednávku na adrese http://stavebni-fyzika.cz/objednavka/cr/application. Pro naše studenty jsou programy zdarma.

UPOZORNĚNÍ: Výuková verze nesmí být používána komerčně, tzn. nelze v ní vytvářet výpočty pro jiné než školní účely. Po ukončení studia na škole, nesmí žák programy využívat.