Dokumenty a formuláře

Základní dokumenty:

Povinné informace o škole

Školní řád

Minimální preventivní program, Kontakty na specializovaná pracoviště, Legislativní předpisy v oblasti rizikových jevů

 

Vzory žádostí:

Pokud stáhnete, vyplníte některý z níže uvedených formulářů svými osobními údaji a odešlete k nám, musíte vědět, že Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Mírová 630/3, 746 01  Opava, bude nakládat s vašimi údaji v souladu s platnými právními předpisy. Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde.

Budete-li zasílat vyplněné formuláře, nebo jakýkoli jiný dokument úřední povahy, e-mailem, zasílejte ho na adresu elektronické podatelny SPSSOp@po-msk.cz.

Formulář k žádostem Formát souboru

Potvrzení o studiu pro současné žáky
Potvrzení můžete vyplnit v počítači. Vytisknuté ho potvrďte u vašeho třídního učitele. Potvrzení nechte orazítkovat na sekretariátě.

  PDF

Potvrzení o studiu pro bývalé žáky
Potvrzení o studiu se zpravidla vydává absolventům školy jako doklad pro potřeby správy sociálního zabezpečení (odchod do důchodu). Není tedy v těchto případech nutné vyhotovování stejnopisů vysvědčení.

Word PDF

Vyhotovení stejnopisu vysvědčení
Stejnopisy vysvědčení jsou zpoplatněny částkou 50 Kč za stranu.

Word PDF

Vyhotovení stejnopisu maturitního vysvědčení
Stejnopisy vysvědčení jsou zpoplatněny částkou 50 Kč za stranu.

Word PDF
Přijetí - přestup z jiné školy Word PDF
Uvolnění z výuky tělesné výchovy Word PDF
Uvolnění z výuky (delší než 3 dny) Word PDF
Opakování ročníku Word PDF