Exkurze 4.A do stavebních laboratoří

Ve čtvrtek 30.ledna 2013 se 21 žáků ze 4.A vydalo autobusem na exkurzi do stavebních laboratoří fakulty stavební VŠB-TUO. 
Na začátku jsme si vyposlechli a zopakovali, jaké známe stavební kamenivo včetně frakcí, jak se dělí cementy, které cementy se používají v České republice. Dále paní inženýrka, vedoucí laboratoří, plynule navázala na zkoušky kameniva a také zkoušky cementové kaše, cementového kamene a betonu. Byly nám předvedeny mnohé zkoušky a postupy prací či výroby zkušebních vzorků. Žáky velmi zaujalo vyprávění a ukázka práce "in situ", v terénu, a to zkoušku pevnosti pomocí digitálního Schmidtova kladívka, odebírání vzorků betonu vrtačkami přímo ze stavební konstrukce, radiometrické přístroje pro zjišťování polohy výztuže v konstrukci či digitální mikrokamera pro zjišťování např. průchodnosti potrubí. 
Z exkurze jsme si přivezli všechny zkoušené vzorky, o které jsme projevili zájem. Studentům se exkurze líbila a získali přehled o praktickému zkoušení stavebních materiálů jak v laboratoři, tak v terénu na stavbách. Získali tím jasnou názornou představu k teoreticky nabytým vědomostem z této oblasti.
Exkurze proběhla z grantového programu v rámci OP VK "Stavebnictví 21".