Materiály k aktivitě: GPS a vytváření map

Aktivita je různorodá, stejně tak, jako je různorodý obor geodézie a katastr nemovitostí. Přináší teoretické znalosti, praktickou práci na počítači a terénní práci s turistickou navigací.

Zde přinášíme několik činností, které lze s žáky provádět. V jakém pořadí je budete provádět a v jakých ročnících záleží čistě na vás a na schopnostech vašich žáků. Určitě však doporučujeme mít nainstalovaný na počítačích v učebnách Google Earth. Volně ke stažení na stránkách http://www.google.com/intl/cs/earth/index.html, kde je i spousta výukových materiálů pro práci s tímto programem.

 

Jako první přinášíme podklady k výuce zeměpisných souřadnic, které jsou náplní běžného učiva zeměpisu. My se snažíme toto učivo rozšířit o poznatky, které žáci využijí v dalších činnostech.

Prezentace, texty k prezentaci a pomůcka pro lepší pochopení zeměpisných (sférických) souřadnic jsou ke stažení k dispozici zde:
Zemepisne_souradnice.zip Zemepisne_souradnice.zip (9.11 MB)

 

Až budou žáci znát pojem zeměpisné souřadnice, mohou zjistit na jakých základních principech fungují globální navigační satelitní systémy (GNSS) jako je např. americký GPS.

Prezentace, texty k prezentaci a databáze satelitů pro Google Earth je k dispozici zde: GNSS.zip GNSS.zip (8.01 MB)

Doporučujeme podívat se na stránky http://www.flightradar24.com/49.56,18.05/7, kde je praktická ukázka aplikace zjiš»ování souřadnic letadel a jejich přenášení do mapy on-line.

 

Určováním zeměpisných souřadnic, vyhledáváním podle zeměpisných souřadnic, ukládáním tras do souborů nebo naopak zobrazováním uložených tras se zabývá další, tentokrát praktická, činnost na počítačích v elektronických mapách. V našich návodech budeme pracovat s nejznámějšími volně dostupnými mapami www.mapy.cz, maps.google.com a aplikací Google Earth.

K dispozici jsou prezentace obsahující návodná videa a pomocné soubory:
Souradnice_GPX_KML.zip Souradnice_GPX_KML.zip (120.84 MB)

 

Geodézie souvisí zejména s prací v terénu - geodeti mapují zemský povrch. Proto nemůže chybět terénní práce s turistickou navigací. Tato aktivita bude probíhat v režii našich vyučujících a studentů, kteří budou přímo pracovat s vašimi žáky. Přijedeme, přivezeme turistické navigace a zorganizujeme program.

Možných aktivit je mnoho a lze je naplánovat jako dvouhodinové nebo i na celý den. Například:
- Žáci budou s pomocí turistické navigace naváděni na souřadnice (místo), kde dostanou zadaný úkol a po jeho splnění souřadnice dalšího bodu. Tak postupně projdou připravenou trasu.
- Žáci si v elektronických mapách na Internetu připraví trasu, kterou si nahrají do navigace a potom ji projdou. Nebo naopak projdou trasu, která se uloží do navigace a tu si pak zobrazí na počítači. K různým bodům bude možné přiřadit popisy, fotografie, videa a vytvořit vlastní mapu výletu.
- Žáci budou vytvářet své mapy tak, že v terénu naměří souřadnice míst, které přenesou do elektronických map a podle naměřených souřadnic zakreslí cesty, obvody lesa, jezera, budov atp.
Lze provádět různé hry, při kterých je nutné projít určitá místa, nebo se na nějaké místo dostat – honba za pokladem, stezka odvahy, orientační běh atp. Vše záleží na domluvě škol. Přijedeme za vámi do školy nebo do místa, kde probíhá např. škola v přírodě, tábor atp. 

K dispozici je 20 turistických navigací. Je vhodné, aby s jednou navigací pracovali 2 až max. 4 žáci (záleží na typu a délce aktivity). Tím je omezen počet žáků na 40 - 80.

Bude-li to možné, plánujte aktivitu na úterý, středu nebo pátek. Až budete rozhodnuti, kdy chcete aktivitu provést, napište e-mail na adresu ivo.rychtar@email.cz. V e-mailu uveďte:

- název školy,
- časové údaje (datum, hodiny od - do),
- pro kolik žáků aktivitu plánujete,
- pro jaké ročníky,
- odkud se bude vycházet, kam se může dojít nebo napište, že cílové místo můžeme vybrat sami,
- hrubou představu o průběhu aktivity nebo uveďte, že program necháváte zcela na nás.

Vaše informace pomohou k rychlejší domluvě.

 

Otázky a připomínky řeší garant aktivity: Mgr. Ivo Rychtar, M: 734 423 444, E:

ivo.rychtar@email.cz