Harmonogramy, organizace a hodnocení maturitních zkoušek 2019

V tomto článku budeme postupně zveřejňovat pro maturanty a jejich rodiče dokumenty týkající se maturitní zkoušky - harmonogramy, organizaci, pokyny atp.