Informace o školním stravování

Přinášíme pro žáky a rodiče informace o možnosti stravování v zařízení školního stravování "Matiční dům", se kterým má škola dlouholetou spolupráci. Výhodami jsou dostupnost jídelny (250 m od školy) a úroveň stravování.

Stravování studentů je zajišťováno v organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, příspěvková organizace, provozovna Zařízení školního stravování Matiční dům (maticni.cz)
Rybí trh 178/7, 746 01 Opava
telefon: 553 714 807
mobil: 731 456 688
e-mail: maticni@sshsopava.cz

Cena oběda pro studenty je 33,- Kč.

K dispozici jsou dvě jídelny, malá jídelna je otevřena denně od 11:15 do 12:30, velká jídelna je otevřena od 12:00 do 14:45, v pátek do 14:30.
Strávníkům nabízí jídelna výběr ze tří druhů jídel, přihlašování, změny nebo odhlašování si studenti mohou provádět buď ve webové aplikaci https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni?zarizeni=2893 nebo mobilní aplikaci "Strava.cz" nebo na panelu v jídelně. Změna stravy je možná do 14:45 hod. předchozího dne.

Noví studenti,

kteří se chtějí přihlásit ke stravování, vyplní přihlášku a zároveň uvedou číslo účtu, ze kterého budou platit měsíční částku. Přihlášku zašleme žákům prvního ročníku současně s informací o adaptačním kurzu. Přihlášku odevzdejte přímo v kanceláři jídelny na Rybím trhu po 17. srpnu 2020 v pracovní dny od 8:00 do 13:00. Pokud se do Opavy nemůžete dopravit, přihlášku můžete i naskenovat a zaslat na e-mail maticni@sshsopava.cz. Bude vám sděleno číslo strávníka = variabilní symbol pro platby. Čipy si nekupujte v jídelně. Obstará je škola a budou platit i pro přístup do budovy školy a tisk. Žákům přihlášeným ke stravování budeme čipy aktivovat 31. srpna 2020, takže po návratu z adaptačního kurzu se už mohou stravovat. Žáci, kteří se přihlásí ke stravování po 28. srpnu 2020, si budou aktivovat čipy sami v kanceláři jídelny.

Přihláška

Přihláška ke stravování je k dispozici ke stažení také zde - Přihláška ke stravování. Přihlášku můžete vyplnit přímo v počítači a pak vytisknout.

Platba za stravu

PLATBA PŘES ÚČET 

Číslo účtu Zařízení školního stravování Matiční dům: 19-678370267/0100

Variabilní symbol: dostanete přidělený po odevzdání přihlášky; pokud VS (číslo strávníka) máte přidělení, stále platí.

Platba musí být připsána na účet ZŠS Matiční dům nejpozději do 28. dne předcházejícího měsíce. Prosím uvádějte u plateb vždy variabilní symbol, který slouží k identifikaci strávníka. Chybné uvedení, respektive neuvedení variabilního symbolu, může vést k nepřiřazení platby a tudíž neposkytnutí objednaných služeb strávníkovi.

Můžete si nastavit trvalý příkaz se splatností do 28. předchozího měsíce na částku 21 x 33,- = 693,- Kč. Případné přeplatky vám budou zaslány na účet vždy do 31. 7. daného školního roku.

Platbu můžete provádět i průběžně vždy do 28. dne předchozího měsíce na počet obědů, které plánujete v následujícím měsíci odebrat. Při vyúčtování vám budou případné přeplatky poukázány na účet.

HOTOVOSTNÍ PLATBA

Strávník vloží neomezenou částku v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři jídelny před zahájením stravování.

SLEDOVÁNÍ STAVU KONTA

Výši svého "konta v jídelně" včetně objednaných, odebraných a neodebraných obědů můžete průběžně sledovat v objednávkovém systému Strava.cz.

Studenti druhých a vyšších ročníků,

kteří se již se stravovali, mohou obnovit stravování buď e-mailem na adrese maticni@sshsopava.cz nebo telefonicky na čísle 553 714 807 nebo 731 456 688 s uvedením čísla strávníka a data zahájení stravování. Čip z předchozího roku stále platí.

 

Všichni strávníci se musí řídit Vnitřním řádem jídelny.