Kritéria hodnocení a průběh maturitních zkoušek v roce 2018

MŠMT ČR zveřejnilo dne 21. března 2018 Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky pro rok 2018. Kritéria vč. přílohy jsou v souborech (dole).

Ředitelka školy schválila 5. dubna 2018 a zveřejnila pravidla pro průběh maturitních zkoušek a kritéria hodnocení profilových zkoušek v roce 2018, která jsou k dispozici v souborech (dole).