Kritéria hodnocení maturitních zkoušek v roce 2021

Zpřístupňujeme kritéria hodnocení didaktických testů společné části maturitní zkoušky - ZDE.

Zveřejňujeme kritéria hodnocení profilových zkoušek (praktická zkouška a ústní zkoušky) - ZDE.