Název a logo školy

Název školy

Oficiální název školy je: Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace

Při použití ve větě se dává čárka i za příspěvková organizace. Např. "Žáci Střední průmyslové školy stavební, Opava, příspěvková organizace, se účastní odborných soutěží, kde velmi často vyhrávají."

Oficiální název se užívá ve všech odborných pracích a formulářích. V případě nutnosti, kdy není praktické použít celý název, např. v adrese na obálce nebo při nedostatku místa, lze užít název SPŠ stavební Opava

Pozor! Slovo "stavební" není vlastní jméno, proto se vždy píše malým písmenem.

Logo školy

Logo školy mohou použít ve svých pracech žáci naší školy. Všichni ostatní musí mít k užití loga souhlas vedení školy.