MicroStation PowerDraft V8i

Firma Bentley poskytuje studentům akademickou verzi svého produktu MicroStation PowerDraft V8i.  Tato verze se liší od komerční tím, že ji lze používat pouze pro výukové účely a  chybí zde nástroje pro práci ve 3D. 

Více informací k této aplikaci najdete na stránkách výrobce, včetně možnosti stažení aplikace:
https://www.bentley.com/en/learn/for-students-and-educators/academic-programs

Studenti geodézie, kteří se učí pracovat s produktem MicroStation PowerDraft V8i, mají k dispozici českou verzi včetně popisu instalace u správce sítě.