Moderní zkušební laboratoře

Název projektu: Moderní zkušební laboratoře

Název operačního programu: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 
Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Financování projektu:
Celkové výdaje projektu 8.365.102,08 Kč
Dotace EU 6.899.961,76 Kč
Podíl kraje 1.465.140,32 Kč

Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky stavebních a geodetických předmětů.
Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku stavebních a geodetických předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení vybavení laboratoří stavebně zkušebními a geodetickými přístroji a ICT pro zkvalitnění výuky. Nově vybavené učebny umožní řešení mnohem širšího spektra úloh a praktickou simulaci reálných situací z praxe, čímž dojde k výraznému zatraktivnění výuky.