Návštěva experimentálního pasivního domu FAST VŠB-TUO

V rámci projektu ESOP naši žáci proměřují byty a rodinné domy z hlediska úniků tepla a navrhují opatření. Proto dne 22.12.2016 navštivili Pavel Kašpárek a Ondřej Reichert, žáci 2.A, Výzkumné a inovační centrum Fakulty stavební VŠB-TUO. 

Viděli jsme různé typy vytápění - od tepelných čerpadel až po geologické vrty. Více jsme se dozvěděli o výstavbě pasivních domů a jejich fungování. Experimentální dům je zateplen různými způsoby dostupných izolací. Účinnost zateplení se měří mnoha teplotními a vlhkostními čidly, řekl Pavel Kašpárek

Velice děkujeme vedoucí Katedry prostředí staveb a TZB FAST VŠB-TUO doc. Ing. Ivetě Skotnicové, Ph. D., za vstřícnost a ochotu, se kterou se našim studentům věnovala.