Nové technické vybavení pro naše studenty geodézie

V rámci projektu "Moderní zkušební laboratoře" z finanční podpory Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, jehož žadatelem je Moravskoslezský kraj naše škola získala nejnovější geodetickou měřicí techniku. Tyto nové přístroje budou sloužit pro výuku našich studentů z oboru Geodézie a katastr nemovitostí i z oboru Stavebnictví a díky tomu se naši žáci naučí měřit a obsluhovat nejmodernější geodetické přístroje, které se v současnosti objevují v geodetické praxi. 
Úspěšné vyřízení projektu zajišťovali pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Celková cena dodaných přístrojů je 1 852 000,- Kč.
Díky tomuto projektu budou moci studenti prvního a druhého ročníku měřit s osmi novými digitálními teodolity Leica Builder. Od druhého ročníku je čeká práce s pěti digitálními nivelačními přístroji Leica Sprinter 150M. Jejich přesnost je 1,5 mm na 1 km a velkou výhodou je vnitřní paměť a vybavení programy pro měření výšek. Pro studenty třetích a čtvrtých ročníků jsou připraveny tři totální stanice Leice TS06. Součástí je vnitřní paměť přístroje, bezhranolové měření až na vzdálenost 1 km, USB rozhraní, doplňkové geodetické programy včetně laserového centrovače a laserové signalizace. 
Naše škola získala také GNSS přístroj (měření pomocí družic) Leica Viva NetRover GS08. Ten nám umožní v reálném a rychlém čase určovat polohu a výšku bodů s přesností na centimetry. 
Věříme, že nové přístroje zatraktivní výuku geodézie a studenti získají nové informace a praktické dovednosti.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za tuto podporu!