O projektu

Název GP: STAGE 14

Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.1.24/02.0109

Doba realizace: 01.06.2013 - 31.12.2014, tj. 19 měsíců

 

Anotace projektu:

Naše škola dlouhodobě vzdělává v technických oborech Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí. Název projektu vychází z názvů těchto oborů. Základní školy vyučují podle RVP pro základní vzdělávání.

Cílem projektu je propojit vzdělávací aktivity ZŠ a naší školy, poskytnout ZŠ metodickou pomoc a materiály při výuce vzdělávacích oblastí: ICT, člověk a jeho svět (nižší stupeň ZŠ), člověk a příroda, umění a kultura a člověk a svět práce. To vše za pomoci zážitkového učení a praktických činností, při nichž se žáci nižšího a vyššího stupně budou inovativními metodami postupně seznamovat s technickými obory stavebnictví a geodézie a budou více motivováni k jejich dalšímu studiu.

Naše škola vypracuje pro základní školy konkrétní materiály určené do výuky ZŠ. Žáci ZŠ budou vytvářet např. půdorysy bytu, domu, papírové modely domů, pracovat s GPS a mapami. Žákům budou poskytnuty zjednodušenou formou praktické znalosti na úrovni, kterou budou schopni pochopit a rozvíjet ji.