Odborná stáž na zámku v Rzuchówě - 1. týden

V rámci projektu "Česko-polská škola renovací památek" jsou naši žáci pomalu v závěru prvního týdne dvoutýdenní odborné stáže na zámku v Rzuchówě. Stáž je vedena formou odborné praxe a setkali se na ni žáci naší školy a partnerské školy Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku. Žáci se učí, jak renovovat historické budovy na konkrétní stavbě - zámku v Rzuchówě. Jeho postupné renovaci se věnuje Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. Stefanii Himml, která v rámci projektu zajistila také odborné instruktory, které doplňují učitelé z obou zapojených škol.

Žáci oboru Stavebnictví se tento týden učí vyrábět ozdoby a střešní tašky z měděného plechu, nově spárují a čistí keramický obklad fasády, odstraňují staré omítky, ... Žáci oboru Geodézie a katastr nemovitostí zaměřují areál rzuchówského zámku. 

Ve středu 7. 10. 2020 proběhla kontrolní návštěva přímo na stáži, které se účastnili pracovníci Euroregionu Silesia Kateřina Lindovská a Jana Gebauer a za naši školu Ivo Rychtar. Na vlastní oči jsme viděli, jak praktická výuka žáků probíhá a byli jsme velmi spokojeni. Žáci byli usměvaví, organizovaní, pracovali se zájmem a výsledky jejich práce, které jsme viděli, byly zdařilé. Přítomní instruktoři jim trpělivě vysvětlovali postup prací a byli jim vždy nablízku. 

Jsem rád, že Euroregion Silesia vnímá náš společný jako ukázkový v rámci prioritní osy 3 Fondu mikroprojektů. A musím souhlasit, protože se díky projektu žáci naučí takovým dovednostem, se kterými by se ve škole nesetkali; spolupracují v mezinárodním týmu, kde se musí domluvit - komunikují v češtině, polštině, angličtině i ruštině; učí se chránit to dobré, co nám naši předci zanechali; rozvíjejí úctu k práci někoho jiného a jistě začnou lépe vnímat své okolí z hlediska památkové péče. Projekt má praktické výstupu, které budou užitečné po dlouhou dobu všem na obou stranách hranice.

Dobrou duší celého projektu je Ewa Mackiewicz, ředitelka Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. Stefanii Himml, která celý projekt zaštiťuje po odborné stránce. Děkujeme. Podívejte se na FB https://www.facebook.com/palacwrzuchowie.