Organizace a hodnocení maturitních zkoušek 2017

Zveřejňujeme základní pravidla pro maturitní zkoušky společné i profilové části konané v roce 2017.

Veškeré odpovědi na otázky týkající se společné části maturitní zkoušky (CJL, MAT, ANJ) jsou na stránkách www.novamaturita.cz.

Dotazy k profilové části maturitní zkoušky (POS, STK, AOB, GEO, MAP, PrZ) zodpoví vyučující odborných předmětů.