Projekt Edison

V týdnu od 11.2.2019. do 17.2. 2019 proběhne na SPŠ stavební projekt Edison, zprostředkovaný organizací AIESEC.

Čtyři vysokoškolští studenti z Číny, Indonézie a Gruzie budou působit na naší škole a seznamovat žáky se svými mateřskými zeměmi pomocí prezentací, odpovídat na jejich otázky atd. Komunikačním jazykem je angličtina.

AIESEC https://aiesec.cz/ je mezinárodní studenty plně řízená nepolitická nezisková organizace, která rozvíjí vůdčí schopnosti prostřednictvím leadership programů a zapojení studentů a absolventů do mezinárodního výměnného programu. Sdružuje přes 100 000 studentů ze 126 zemí světa, působí na 1700 universitách a ročně zařídí více než 10 000 stáží a zahraničních výměnných pobytů pro studenty a absolventy vysokých škol. Díky tomu je největší studenty řízenou organizací na světě.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. (Zdroj: Wikipedie)